Moxibustió

S’estimulen amb escalfor els mateixos punts d’acupuntura, sense cremar al pacient, amb uns barres o cons fets d’herba (artemisa).Els nostres serveis