AVÍS LEGAL

En compliment d’allò disposat en la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant aquest document està donant el seu consentiment exprés per què les seves dades personals siguin incorporades per el seu tractament en un fitxer automatitzat propietat de JAUME FONT GRÈBOL al mateix temps, se l’informa que la recollida i tractament d’aquestes dades tenen com a finalitat les gestions administratives pròpies de la relació comercial.

Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la llei dirigint un escrit a JAUME FONT GRÈBOL Ctra./ Arbúcies, 88 de BREDA, 17400 ( Girona).