AURICULOTERÀPIA

Estimulant uns punts concrets de l’orella podem augmentar el benestar de les persones.

Auriculoteràpia
TERÀPIES