FLORS DE BACH

Són essències florals que poden millorar la part mental, física o emocional de la persona.

Cada essència treballa unes emocions en concret i la barreja de diferents és un bon remei per recuperar l’equilibri energètic.

Flors de Bach
TERÀPIES