VENTOSES

S’apliquen directament en els punts d’acupuntura segons els resultats que es volen obtenir per tal d’estimular o desbloquejar l’energia.

Ventoses
TERÀPIES